PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)

Od 1.lipca 2014 roku Przychodnia Rodzinna realizuje nowy program profilaktyczny „Profilaktyka chorób odtytoniowych ( w tym POCHP).
Program ten adresowany jest do osób palących powyżej 18rz , którego celem jest uświadomienie palącym następstw kontynuowania nałogu oraz zachęcanie do rzucania palenia tytoniu oraz dla pacjentów miedzy 40-65rż palących, u których nie rozpoznano wcześniej badaniem spirometrycznym przewlekłej choroby obturacyjnej płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O POCHP ?
Jest to czwarta przyczyna zgonów po ch. Układu sercowo-naczyniowego, nowotworach i zgonach z powodu urazów. Nieleczona prowadzi do inwalidztwa oddechowego i jest przyczyna 20% przyznawanych rent inwalidzkich w wieku 50-65rż.
Jednym z głównych czynników wywołujących tę chorobę jest palenie tytoniu. Drażniący dym tytoniowy wywołuje przewlekły odczyn zapalny w błonie śluzowej oskrzeli co w konsekwencji prowadzi do niszczenia ścian pęcherzyków płucnych i oskrzeli. . Choroba zaczyna się od przewlekłego kaszlu i odpluwania niewielkiej ilości wydzieliny – szczególnie rano. Po latach pojawia się duszność podczas wysiłku. Początkowo występuje ona kilkakrotnie w ciągu roku, zazwyczaj podczas infekcji. Z czasem duszność utrwala się. Duszność ogranicza możliwość pracy i proste czynności życiowe, a z czasem staje się nieznośna. Nieleczona choroba prowadzi do przewlekłego niedotlenienia organizmu, niewydolności serca i przedwczesnego zgonu.
Jednym z badań służących do rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest spirometria, która pozwala określić stopień zaawansowania choroby i efekty leczenia .Rozpoznane POCHP nie jesteśmy w stanie wyleczyć lecz przez odpowiednie postępowanie farmakologiczne i profilaktyczne skutecznie zahamować. U osób palących najważniejszym postepowaniem oprócz farmakologii jest rzucenia nałogu palenia . Przeprowadzone badania udowodniły, że jeśli w wieku 40 -50rz rzucimy nałóg palenia to wydolność płuc może powrócić w przeciągu 10lat do stanu osób niepalących.
.               Proponujemy Państwu wypełnienie ankiety służącej do ustalenia czy Pan/Pani jest zagrożony, a może jest już chory na POChP. Jeśli tak będzie to zostanie Pan/Pani, zakwalifikowany do tzw. „grupy ryzyka chorób płuc” i będzie Pan/Pani miał(a) wykonane badanie spirometryczne
Badanie spirometryczne jest prostym, nieinwazyjnym testem oceniającym czynność płuc. Badanie polega na wykonaniu głębokich wdechów i wydechów przez ustnik aparatu spirometrycznego. Nowoczesny spirometr jest przyrządem elektronicznym wyposażonym w pamięć i kalkulator. Aparat sprawdza czy badanie było wykonane prawidłowo oraz oblicza stosunek zmierzonych wyników do norm zależnych od wieku, płci i wzrostu. Badanie wykonuje się ambulatoryjnie.
W przypadku wykrycia zmian w badaniu spirometrycznym zostanie Pan/Pani objęty opieką lekarską, a w razie potrzeby także opieką specjalisty pulmonologa.
Na badanie profilaktyczne zapraszamy codziennie po wcześniejszej rejestracji do lekarza Przychodnii Rodzinnej- lekarz odpowiedzialny za cały program –Dorota Ziętal. Informację na temat badania można uzyskać podczas każdej wizyty u lekarza POZ Przychodni Rodzinnej.