Badania kierowców

Lek. chorób wewn.  spec.  medycyny rodzinnej – Artur Ziętal.